+90 288 431 47 31    info@ziyaorganik.com.tr

BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK

BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK


        HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

2015 yılında hayvancılık faaliyetlerine karar alan Ziya Organik Tarım İşletmesi, bölgedeki çiftliklerden  temin ettiği çeşitli yaşlardaki Holstein ırkı erkek sığırları satın alarak kesimlik sığır besisi yetiştiriciliğine başlamıştır. 2015 yılında 65 sığırı bulunan işletmenin 2017 yılı ikinci yarısındaki toplam hayvan sayısı 423 e ulaşmıştır.

 

     a)Büyükbaş Besilicilik Faaliyeti

Holstein ırkı ile sektöre adım atan çiftliğimiz besideki randımanı arttırmak için 2016 yılı kasım ayında 108 adet ve 2017 yılı haziran ayında 175 adet kesimlik besi sığırını Macaristan'dan ithal ederek hedefe doğru adımlarını daha da hızlı atmaya başlamıştır.

İşletmedeki hayvan ırklarını, Holstein(siyah-alaca), Limusine, Charole, Blonde, Simmental, Hereford, Macar Fleckvieh ve bunların melezleri oluşturmaktadır.

     b)Barınak ve Arazi Durumu

Sarımsaklı yerleşkesinin kuzeydoğusuna konuşlandırılan hayvancılık bölümü, 80 baş kapasiteli buzağı, 180 baş kapasiteli dana ahırı ve 400 baş kapasiteli karantina ahırı olmak üzere toplam 660 başlık kapalı alana sahiptir.

     c) Yem Kaynakları

İşletmemiz tarım ağırlıklı faaliyet gösterdiğinden dolayı hammaddece zengin bir portföye sahiptir. Bunlar kaba yem olarak; buğday-yulaf haylage, yonca haylage, fiğ haylage, çayır otu haylage, kuru yonca otu, kuru çayır otu, buğday hasılı, mısır silajı, kesif yemler olarak; arpa, buğday, tritikale, ayçiçeği, çeltik, pelemir ve eleme tesisinde selektörde elenerek bu hammaddelerden elde edilen elekaltı ürünler oluşturmaktadır . Üretilen hammaddelerin hepsi hayvancılık bölümünde de kullanılmakta ve işletmemiz hayvancılık bölümü beslemede %87,5 kendi yemini uygulamaktadır.

     d) Hedefler ve Alınan sonuçlar

İthal edilen besi sığırları ile daha fazla günlük canlı ağırlık artışı(gcaa) sağlayarak  hedef canlı ağırlığa daha kısa sürede ulaşmaktır. İthallerde gcaa 1650gr, siyah alacalarda da 1150 gr'a ulaşan işletmemiz ithal ırkları 600-650 kg, siyah alaca ırklarını da 550-600 kg'da kesime sevk etmeyi planlamıştır.Ucuz ve kaliteli kaba yem zenginliğinden dolayı iyi bir besleme yapılan işletmemizde kesim randımanları %63'e ulaşmış, karkas kalitesi ve karkas yağ örtü miktarı  da ete homojen dağılarak pazar ve tezgahlarda aranan kaliteye ulaşmıştır.

       Projeli Yatırımları

      Yatırımlar Kapsamında

      1 adet 30 m3 sabit yem karma vagonu

      1 adet 836 m2 kapalı alana sahip yemleme deposu yapım aşamasında

      1 adet 800 m2 kapalı alana sahip ahır inşaatı başlamış durumda

      1 adet günlük kesim kapasitesi 8 baş olan mezbaha inşaatı yapımı başlamış durumda

      1 adet  ezme kapasitesi satte 4-5 ton olan yem ezme makinesi alımı

      1 adet 12-15 m3 yem karma makinesi alımı

      1 adet yüksek beygirli traktör alımı

      5 adet daha aynı ebatlarda kapalı alan besi ahırı

      1 adet seperatör

      1 adet yönetim binası

       Bu Yatırımlar Sonucunda

       Besi hayvancılığını en iyi koşullarda gerçekleştirebilmek

       Kontrollü bir şekilde kapasiteyi arttırmak ve iş gücünü optimum seviyede tutmak

        Separe edilen gübrelerle arazilerdeki verimi arttırmak, kimyasal  gübre kullanımı azaltmak ve sıfır atıklı bir işletme haline gelebilmek amaçlanmıştır.