+90 288 431 47 31    info@ziyaorganik.com.tr

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ


PANCAR

Şeker pancarı üretimi; bitkisel ve hayvansal üretimin gelişmesine, toprakların fiziki yapıları ve ekolojik dengenin iyileşmesine katkı sağlamakta, kendinden sonra ekilecek ürünlerin verimlerini azami ölçüde arttırmaktadır. Şeker pancarında vejetasyon (yetişme, gelişme), ilkbaharda 0-5 cm toprak derinliğinde sıcaklığın 7°C ye ulaşması ile başlar ve sonbaharda günlük ortalama sıcaklığın 5°C ye düşmesi ile sona erer. Bitki çıkışı ile hasat arasında geçen zaman 170-200 gün olarak belirlenmiştir. Şeker pancarında optimum şeker oluşumu 10-30°C sıcaklık değerleri arasında gerçekleşmektedir. Şeker pancarının 1 kg kuru madde üretimi için yaklaşık 500 mm civarında yağışa ihtiyacı vardır.

Pancar tohumu küçük ve çıkan filiz hassas olduğundan çimlenme ve ilk gelişme döneminde korunmalıdır. Toprağın sıkıştırması, don, haşereler, yabancı ot ilaçları, hastalıklar dikkatle takip edilmelidir.  Toprak işlemesi derin olmalı, kök derinliğine su tabakası birikmemelidir. Kök ve şeker meydana gelmesinde güneş ışığı çok önemlidir. Gelişme ve şeker yapımı için ideal hava sıcaklığı 23-25 °C dir. Pancar tarımı için en ideal toprak, organik maddece zengin, derin, kolay ısınan tınlı ve tınlı kireçli topraklardır. Şeker pancarı ekimden hasat dönemine kadar belirli aralıklarda ve miktarlarda suya ihtiyaç duyan bir bitkidir. Ülkemizde normal iklim şartlarında pancarın olgunlaşması Eylül sonu ile Ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir. 

AYÇİÇEĞi

Ayçiçeği üretiminde yüksek verim elde etmek için öncelikle üreticinin yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı tohumluk kullanması; uygun toprak işleme, gübreleme, tarımsal mücadele ve ekim nöbeti yanında bilinçli bir sulama yapmaları ile mümkündür. Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi ayçiçeğinde de tane ve yağ verimini etkileyen en önemli faktörlerden birisi toprakta kök derinliğinde bitkilerin faydalanabileceği faydalı rutubetin bulunup bulunmamasıdır. Ayçiçeği bitkisi kazık kök yapısı ile kurağa toleranslı bir bitki kabul edilse de yazlık bir bitki olması ve bu mevsimde de yeterince yağış düşmemesi sonucu oluşan kuraklık dekardan alınan verimi oldukça düşürmektedir. Organik maddece zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklarda yüksek verim potansiyeline sahiptir. Çimlenmenin iyi olabilmesi için toprak ısısı en az 8-10 oC olmalıdır. Ayçiçeği; içerdiği yüksek orandaki (%22-50) yağ miktarı nedeniyle, bitkisel ham yağ üretimi bakımından önemli bir yağ bitkisidir. Ayçiçeği yağı; içerdiği çoklu  doymamış  yağ asitleri oranının yüksek (%69), doymuş yağ asitleri oranının ise düşük (%11) olması nedeniyle  beslenme değeri yüksek olan bitkisel yağlardandır. Ülkemizde yıllık 220-380 bin ton ayçiçeği yağı üretilmektedir​. 

KANOLA

Kolza bitkisinin genetik yollarla, ıslah sonucu üretilen yağ bitkisi çeşididir. Danesinde %38/50 yağ oranı olduğundan yağ tüketiminde tercih edilmektedir. Kanola tohumlarından yağ alındıktan sonra geriye kalan küspesi hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bitki kazık kök yapısına sahip olduğundan kurağa karşı toleranslıdır. Kanola bitkisi kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilmektedir. Kanola tohumu çok küçük ve çimlendikten sonra çıkış gücü düşük olduğundan  tohum yatağının iyi hazırlanması gerekmektedir.. Ülkemizde genellikle kışlık kanola tarımı yapılmaktadır. Kışlık kanola kışa kar altında –15 0C ‘ye kadar dayanıklıdır. Ancak kışa girerken rozetleşmesini tamamlamış olması gerekmektedir. Bunun için Ekim ayının başında tavlı toprağa ekilmeli ve çıkışı sağlanmalıdır. Kanola ekim zamanı ülkemizde 15 Eylül- 15 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır.