+90 288 431 47 31    info@ziyaorganik.com.tr

SULAMA PROJESİ

SULAMA PROJESİ


Ziya Organik Tarım İşletmesi bünyesinde, su kaynaklarının geliştirilmesi, kantite ve kalite olarak korunması, alternatif su kaynağı yaratılması, suyun verimli kullanılması ve sulu tarıma geçiş amacıyla çok sayıda proje gerçekleştirilmektedir. 

                                                                           

Yaklaşık 17.500 da alana sahip çiftlikte, “Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Projesi” tamamlanmış, aplikasyon aşamasına geçilmiştir. Proje ile topoğrafik açıdan sulamaya uygun yaklaşık 12.000 da alanın sulu tarıma açılması planlanmıştır. 2017 yılı içerisinde başlanan projenin %20’si tamamlanmış olup, 8.600 m’lik iletim hattı alt yapı çalışması sonucunda, 2.500 da alan sulu tarıma açılmıştır. Gün geçtikçe sulanan tarım arazilerinin miktarı artmaktadır. Sulanan parsellerde; Hareketli yağmurlama sulama yöntemi, Sabit yağmurlama sulama yöntemi ve Damla sulama yöntemi gibi basınçlı sulama yöntemleri kullanılmaktadır.                                                                     

   

Halihazırda 17 adet kuyudan elde edilen yer altı suyu kullanılmakta, çiftlik içerisinden geçen ve Ergene Nehri’ne dökülen Ayvalı Deresi ıslah çalışması devam etmekte olup, toplanacak su ile yüzey su kaynağı yaratılması planlanmaktadır.

Ziya Organik Tarım İşletmesi Sarımsaklı Çiftliğinde her konuda bilimselliğe önem verildiği gibi, Tarımsal Su Yönetimi’nde de teknik kaidelere ve fizyolojik ihtiyaçlara uygun olarak azami sarfiyat ve maksimum su tasarrufu ile üretimi desteklemekteyiz.