+90 288 431 47 31    info@ziyaorganik.com.tr

TÜBİTAK PROJESİ

TÜBİTAK PROJESİ


Proje Adı : Ekmeklik Unların Pelemir (Cephalaria syriaca L.)ile Kuvvetlendirilmesi:Pelemir tohumunun karakterizasyonu, acılığın giderilmesi ve ekmekçilik kalitesini artırması bakımından değerlendirilmesi

Proje Tanıtımı

Pelemir, ülkemizde geniş yaygınlık gösteren ve buğday tarlalarında yabani olarak yetişen yüksek yağ içeriğine (%20 civarı) sahip, vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitkidir. Pelemir tohumu ülkemizde özellikle kırsal kesimde hamur ve ekmek kalitesinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır. Pelemir tohumundan elde edilen unun öz kalitesi düşük unları bile kuvvetlendirdiği toplum tarafından bilinmektedir. Pelemirin hamur/ekmek kalitesi üzerindeki olumlu etkisi bilinse de bunun hangi bileşeninden kaynaklandığına ve nasıl bir etki mekanizmasına sahip olduğuna dair bir araştırma mevcut değildir. Bunun yanında pelemir, sahip olduğu glikozitler nedeniyle katıldığı ürüne acılık vermektedir. Bu projede, hem pelemirin sahip olduğu dezavantajlar giderilecek, hem de pelemir farklı fraksiyonlarına ayrılarak ekmek kalitesine etki eden saf fraksiyon tespit edilecektir. Bu fraksiyonun antimikrobiyal, antioksidan ve antikanserojen özellikleri belirlenecektir. Böylece projenin en önemli çıktısı olarak hamur ve ekmek kalitesini artıran doğal, toksik etkisi olmayan, acılık içermeyen ve düşük miktarlarda bile etkili fonksiyonel bir un katkı maddesi üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çıktı, müşteri kuruluş tarafından tescillenerek piyasaya doğal hamur kuvvetlendirici katkı maddesi olarak sunulacaktır. Böylece ülkemizde tahıl endüstrisinin en önemli sorunlarından olan buğdayda düşük kalitenin önüne geçilmesi adına kalıcı ve özgün bir çözüm geliştirilmiş olacaktır.

Projenin Başlatılma Gerekçesi ve Amacı

 Bu proje, ülkemizde üretilen buğdaylarda görülen yaygın bir problem olan kalite düşüklüğünün ortadan kaldırılmasında pelemir bitkisinin rolünün ortaya konulması ve pelemirden hamur/ekmek kalitesini iyileştirici doğal, etkili ve toksik olmayan bir katkı maddesi elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. Projede farklı pelemir  fraksiyonlarının hamur ve ekmek kalitesi üzerindeki etkileri test edilecek, olumlu etkisinin hangi fraksiyondan kaynaklandığı ve etki mekanizması belirlenecektir. Pelemirin ülkemizde ekmek üretiminde kullanımının yaygınlaşması ile ülkemizdeki ekmek kalitesinin artırılması ve ülkemizin kaliteli buğday ithal etme zorunluluğunun azaltılması/ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Projede yer alan ve yukarıda vurgulanan yenilik faaliyetlerinde firmanın özgün katkıları

Pelemir bitkisi, özellikle ülkemizde kırsal kesimde buğday unlarının ve onlardan üretilen ekmeklerin kuvvetlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pelemirin hamur ve ekmekleri kuvvetlendirici etkisi insanlar tarafından bilinse de bunun hangi fraksiyondan kaynaklandığı ve hamurda bu fraksiyonun nasıl bir etki gösterdiği bilinmemektedir. Ayrıca pelemirin hamura verdiği acılık ise kullanılmasının önündeki en büyük problemdir. Bu proje önerisinde aşağıda sıralanan noktalarda özgün katkılarda bulunulacaktır: - Pelemirin yetiştiği lokasyonun (Büyükçekmece, Lüleburgaz ve Erzincan) hamur ve ekmek kalitesi üzerindeki etkisi ilk kez ortaya konulacaktır. - Farklı lokasyonlarda yetiştirilen pelemirlerin genetik farklılıkları ilk kez ortaya konulacaktır. - Pelemire acılık veren materyaller glikozitler olarak bilinmesine rağmen bu maddelerin uzaklaştırılması için ilk kez bilimsel çalışmalar yapılacak ve kimyasal, enzimatik ve mikrobiyal yöntemler test edilecektir. - Pelemirin hamur ve ekmek kalitesi üzerindeki olumlu etkisi bir takım bilimsel çalışmalarla belirlenmiş olmasına rağmen bunun pelemirin hangi fraksiyonundan kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir. Bu projede pelemirden farklı yollarla ekstraksiyon işlemleri yapılacak ve fraksiyonların ayrı ayrı hamur üzerindeki etkisi konfokal mikroskop ile gözlemlenecektir.